Domů > Znalosti > Obsah
Faktory ovlivňující rádiového zaměřování
- Sep 20, 2017 -

V procesu rádiové komunikace směr hledání přesnost zaměřování je ovlivněna mnoha faktory, včetně následujících:

(i) nerovnoměrné přenosové médium

V skutečné práce je téměř nemožné splnit ideální stav homogenní přenosového média. Nerovnoměrné přenosové médium ovlivňuje směr šíření rádiových vln. Proto když je měřeno radiového spojení, přenosných médií by měl vzít v úvahu.

(ii) multipath vlny koherence

Během rádiového přenosu, výskyt multipath vlny nebo přítomnost dvou radiace v okolí směrový bod, který způsobí, že elektrické pole se koherentní oblasti, vede k vzájemnému rušení mezi elektrického pole , tak, aby rozdělení prostoru se odchýlil, což ovlivňuje přesnost měření, což má za následek chyby.

(iii) nízká přesnost měřicích zařízení

Přesnost měřící zařízení ovlivňuje přesnost měření radiového spojení, když je nízká přesnost zařízení bezdrátové komunikace směr, je obtížné zajistit normální provozní stav boční zařízení během měření a výsledek směr hledání bude zkreslená a nemají jisté spolehlivost.

(iv) odolnost proti rušení

Hluk může ovlivnit přesnost směru měření. Při zaměřování, hluk či Intermodulační hluku může ovlivnit výsledek orientační běh a způsobit chybu.


Dvojice: Stěny ocelové konstrukce

Další: Ne