Domů > Novinky > Obsah
Vybavení mikrovlnné věže
- May 07, 2018 -

Při konstrukci moderních komunikačních a rozhlasových a televizních vysílacích věží nezávisle na tom, zda uživatel zvolí uzemnění nebo střešní věž, používají vysoce profilové komunikační antény pro zvýšení rádiusu komunikace nebo signálů televizního přenosu a dosažení ideálního profesionální komunikační efekty. Představuje dvojí funkci ochrany budov proti bleskům, upozornění na letectví a zdobení kancelářských budov.