Domů > Novinky > Obsah
Požadavky na pouzdra transformátoru
- Oct 09, 2018 -

Těleso transformátoru vede vodiče vysokého a nízkého napětí uvnitř transformátoru k vnější straně palivové nádrže. Používá se nejen jako izolace typu "lead-to-ground", ale také jako pevný kabel. Transformátorová pouzdra jsou jednou z proudových součástí transformátoru. Během provozu transformátoru je zatížení dlouhodobé. Proud, přes zkratový proud, když dojde k zkratu mimo transformátor. Na průchodku transformátoru jsou proto kladeny následující požadavky:

(1) Musí mít stanovenou elektrickou pevnost a dostatečnou mechanickou pevnost.

(2) Musí mít dobrou tepelnou stabilitu a může odolat přechodnému přehřátí během zkratu.

(3) Malá velikost, malá kvalita, dobrá těsnost, silná všestrannost a snadná údržba.